ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

มรภ.เลยร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พิธีเปิด มี นายโสภณ

Read more