Sunday, Feb 18th

Last update02:10:37 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเคร...

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื้อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื้อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณ...

"ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)"

“ประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีปร...

<<

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาแ... <<

อ่านเพิ่มเติม...