Friday, May 24th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

โครงการ สุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่“ ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน ” ปี 2

  • PDF

        เนื่องด้วยธนาคารออมสิน ได้จัดให้มีโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ที่กําลังศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษา สร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง เพื่อสร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจชุมชน ในการนี้ทางธนาคารออมสิน จึงอยากขอความอนุเคราะห์จากท่านในการช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการฯ บน Fanpage ของท่านเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ติดตาม Fanpage ได้รับข่าวสารโครงการฯ และเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ

ดูรายละเอียด ได้ที่ www.gsb100tomillion.com  /  www.facebook.com/gsb100tomillion
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 092-247-0426-8

รายละเอียดโครงการ  << CLICK ดูรายละอียดทัี่นี่ >>

โหลดใบสมัคร << CLICK เพื่อดาวโหลด >>

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°