Friday, May 24th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตป้องกันยาเสพติด

  • PDF
DSC 010121

      งานเวชศึกษาป้องกัน  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตป้องกันยาเสพติด ในระหว่าง วันที่ 10-11 ตุลาคม 2557 ณ วัดสีลธราราม บ้านก้างปลา (วัดพระอาจารย์มหาสุริยา สุนทรธมฺโม) ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

        จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครร่วมโครงการได้ที่ งานเวชศึกษาป้องกัน ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 0-4283-5223 ต่อ 42105

>>CLICK อ่านกำหนดการ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°