Friday, May 24th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประชาสัมพันธ์มายังท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการ"ค่ายสร้างครู ครั้งที่ 1/2557"

  • PDF
2011022892044

       สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดโครงการค่ายสร้างครู ครั้งที่ 1/2557 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาสำหรับครูได้นำความรู้ไปรับใช้และบริการสังคม ณ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 

       จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการได้ทุกรูปแบบ อาทิเช่น เงิน, สื่อ-อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, หนังสือ, ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น ผู้สนใจร่วมทำบุญสามารถติดต่อได้ที่: นายภูมิภัทร วะลับ (ประธานค่าย) โทร.089-9427827 หรือห้องกลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยา อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> CLICK อ่านกำหนดการ <<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°