Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา เพื่อรายงานตัวเข้ารับการอบรม โครงการ "ถนนปลอดภัยควบคุมวินัยจราจร"

  • PDF

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย  ได้จัด โครงการ "ถนนปลอดภัยควบคุมวินัยจราจร"  ขึ้น ในวันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ให้เพิ่มขึ้น และเป็นการลดการบาดเจ็บ ความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน   ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น  โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มารายงานตัวพร้อมลงชื่อกับกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว.. 

>>CLICK ตรวจสอบรายชื่อ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°