Friday, Apr 19th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>CLICK อ่านกำหนดการ<<

>>CLICK ชมภาพบรรยากาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°