Saturday, Sep 22nd

Last update02:50:25 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>CLICK อ่านกำหนดการ<<

>>CLICK ชมภาพบรรยากาศ<<