Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

                สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>CLICK อ่านกำหนดการ<<

>>CLICK ชมภาพบรรยากาศ<<

feeds