Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร มรภ.เลย ออกข่าวสื่อมวลชน คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มรภ.เลย ร่วม ทต.นาอ้อ ออกสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มรภ.เลย ร่วม ทต.นาอ้อ ออกสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

      จากการที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับเทศบาลตำบลนาอ้อ จังหวัดเลย ศึกษาสร้างเส้นทางนำเที่ยววัฒนธรรมชุมชนนาอ้อ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาด อพท.เลย ถูกนำเสนอเป็นสกู๊ปหน้าสีในหนีงสิอพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ขอขอบคุณพี่ดำรงค์ รักษจรรยาวงษ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ จังหวัดเลย ที่นำเรื่องราวเสนอผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณ รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านที่ติดตามนำเสนอข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยดีมาตลอด

  และหากท่านอาจารย์ หรือหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีโครงการ กิจกรรม การคิดประดิษฐ์นวัตกรรม การวิจัย การบริการ ร่วมกับชุมชน สามารถส่งรายละเอียดนำเสนอ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้ที่งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน ขอบคุณครับ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
naao

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°