Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร มรภ.เลย ออกข่าวสื่อมวลชน ชาวฟ้าชมพู ร่วมสักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย

ชาวฟ้าชมพู ร่วมสักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย

     เช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมสักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


     สำนักศิลปและวัฒนธธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้ดำเนินงานครั้งนี้ เริ่มในเวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัย และนักศึกษา พร้อมกันที่ศาลพระภูมิหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จุดเทียนสักการะนมัสการพระบางเมืองทรายขาว และศาสนพิธีการนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาอธิการบดีจุดธุปเทียนบูชาสักการะศาลพระภูมิและถวายเครื่องสังเวย จากนั่นนายสัมฤิทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย ประกอบพิธีบวงสรวง
     หลังเสร็จพิธีบวงสรวง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พนักงานมหาวิทยาลัยและนักศึกษา จุดธูปเทียนสักการะศาลพระภูมิ และมีการรำบวงสรวงจากนักศึกษาด้วย ต่อจากนั่นเคลื่อนไปประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิหน้าตึกอาคาร 20 เป็นเสร็จพิธี

คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
DSC 0541
DSC 0572
DSC 0586
DSC 0630
DSC 0660
DSC 0666DSC 0679
DSC 0660
DSC 0642
DSC 0611
DSC 0581
DSC 0563


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°