Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมปั่นเพื่อแม่ ครั้งประวัติศาสตร์

  • PDF

     ปั่นเพื่อแม่ กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 83 พรรษา พร้อมกันทั่วประเทศ ปั่นพร้อมกันเวลา 15.00 น. จังหวัดเลยนำโดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ พ่อคา ประชาชน ปั่นจากหน้าศาลากลางจังหวัดเลย มาตามเส้นทางถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

       ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะผู้บริหาร มี ผศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.นารี ชาติมาลากร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แะละอาจรย์นพรัตน์ พันธุวาปี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำจุด check point หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดนักศึกษารับบาร์โค๊ด และสแกนบาร์โค๊ด แจกน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ และ ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนำคณะผู้บริหารเข้าร่วมปั่นกับขบวน กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรก และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ มีการบันทึกว่ามีผู้เข้าร่วมปั่นมากที่สุดในโลกจากกินเนสบุ๊ค และจังหวัดเลยมีจำนวนผู้เข้าร่วมปั่น 1,528 คน

 
คลิ๊กชมภาพบรรยากาศก่อนเริ่ม                 บรรยากาศเข้าจุด check point                        บรรยากาศการสแกนบาร์โค๊ด

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนDSC 0184
DSC 0002
DSC 0016
DSC 0098
DSC 0119
DSC 0138
DSC 0153
DSC 0173
DSC 0183

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°