Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร มรภ.เลย ออกข่าวสื่อมวลชน นศ.ใช้เหรียญ 2 บาท ทำ ‘พานเงินพานทอง’ ไหว้ครู นำเสนอผ่านสื่อมวลชน

นศ.ใช้เหรียญ 2 บาท ทำ ‘พานเงินพานทอง’ ไหว้ครู นำเสนอผ่านสื่อมวลชน

          เก็บตกจากวันไหว้ครูเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ถูกนำเสนอข่าวผ่านสื่อทั้งไทยรัฐออนไลน์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินวส์ออนไลน์ ถึงความคิดสร้างสรรค์การทำพานไหว้ครูของนักศึกษาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ม.ราชภัฏเลย


           หยิบของใกล้มือ ‘เหรียญ 2 บาท’ มาทำเป็นพานทองและพานเงิน จนได้รางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ในงานพิธีไหว้ครูประจำปี เสร็จงานแล้วรวบรวมเป็นกองทุนประจำห้อง...

        วันที่ 13 ส.ค. 58 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ภายในหอประชุมขุมทองวิไล โดยกิจกรรมไหว้ครูปีนี้ได้แบ่งนักศึกษาเข้าไหว้ครูเป็น 2 รอบ รอบแรกมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรอบ 2 คณะวิทยาการจัดการ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะมีจำนวนนักศึกษามาก โดยมี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธี

        ทั้งนี้ แต่ละสาขาวิชาต่างประดิษฐ์พานไหว้ครูอย่างงดงาม เนื่องจากมีการประกวดพานไหว้ครู 2 ประเภท คือประเภทสวยงามเน้นวัสดุธรรมชาติ เติมแต่งสีจากสีดอกไม้ตามจินตนาการ และประเภทความคิดสร้างสรรค์ นำวัสดุท้องถิ่นมาแต่งเติมจินตนาการแฝงแนวคิด

       โดยพานไหว้ครูชนะเลิศประเภท ความคิดสร้างสรรค์ ชื่อ พานเงินพานทองเหรียญ 2 บาท ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มีอาจารย์ณปาล อุทยารัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะพานทำมาจากเหรียญ 2 บาทสีเงิน 1 พาน และสีทอง 1 พาน ติดซ้อนเป็นเกล็ดสะท้อนแสงสวยงาม

คลิ๊กอ่านในไทยรัฐออนไลน์ 

คลิ๊กอ่านในเดลินิวส์ออนไลน์

คลิ๊กอ่านจากสื่อท้องถิ่น เมืองเลยนิวส์ออนไลน์

คลิ๊กอ่านจากสื่ออิสระเลย

คลิ๊กอ่านจากสื่อ Social th

งานประชาสัมพันธ์และปนะสานงานชุมชน
DSC 0559
daylinews

DSC 0421

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°