Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

พิธีเปิดโครงการการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดเลย

  • PDF

           ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดเลย จัดโดย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏเลย โดยมี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>ภาพกิจกรรม<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°