Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง มรภ.เลย 58

  • PDF

       เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19.00 น. ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558 ณ ลานหน้าอาคารวิชญาการจัดการ มหาวิทยาลับราชภัฏเลย


       ในปีนี้ ทางกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดงานสิบสานประเพณีสงกรานต์ในรูปแบบงานวัด มีมหรสพในงานครบทั้งวงดนตรี ปาลูกดอก หนังกลางแปลง การประกวดนางนพมาศ การแข่งขันฟุตซอล บรรยากาศสนุกสนาน มีนักศึกษามาร่วมงาน ลอยกระทง ชมการประกวด งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมหลากหลายมุม

บรรยากาศพิธีเปิด

บรรยากาศลอยกระทง

บรรยากาศการประกวดนางนพมาศ

บรรยากาศถ่ายภาพร่วมกัน

นางนพมาศ งานสืบสานประเพณลอยกระทง 58

มอบของที่ระลึกกรรมการ
งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
DSC 0926
DSC 0570
DSC 0658
DSC 0680
DSC 0811
DSC 0855
DSC 1012DSC 0917
DSC 0836
DSC 0738
DSC 0663
DSC 0604
DSC 0559

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°