Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงค่ายราชภัฏเลย จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559

  • PDF
DSC 0278
DSC 0309
DSC 0349
DSC 0387
DSC 0400
DSC 0434
DSC 0472
DSC 0510
DSC 0542
DSC 0617
DSC 0664
DSC 0702
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 12
  • ถัดไป

วันที่ 10 -11 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงค่ายราชภัฏเลย จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559 ณ บ้านกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม ได้รับประสบการณ์จากการทำงาน และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือสังคม เกิดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น
การจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้รับสมัครนักศึกษาที่มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม จำนวน 3 คน ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมจิตอาสา ให้นักศึกษาดังกล่าวได้ร่วมกันทำในรูปแบบกลุ่มกิจกรรม และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมทาสี และปรับปรุงซ่อมแซมทำฟ้าเพดานอาคารศูนย์เด็กเล็ก กิจกรรมวาดรูปสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ BBL สำหรับเด็ก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อมรอบๆ อาคารศูนย์เด็กเล็ก และกิจกรรมสวัสดิการ
และช่วงท้ายของกิจกรรม เป็นกิจกรรมพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับนักศึกษา โดยชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเรียนรู้ บริบทชุมชน ชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ประวัติชุมชน การก่อตั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมไทพวน และร่องรอยวัฒนธรรมชุมชน  =ชมภาพกิจกรรม=

 


feeds