Friday, Apr 19th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา สอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด

สอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด

lrufront

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ตามรายการดังนี้
ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11-25 ตุลาคม 2559                        ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา13.00น.         
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ในวันที่ 11- 25 ตุลาคม 2559 ที่  งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ดูรายละเอียดได้ที่ www.lru.ac.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117, 41118  ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด
(1) ประกาศสอบราคาซื้อ
(2) เอกสารสอบราคาซื้อ
(3) เอกสารสอบราคาราคาซื้อ
(4) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
(5) คุณลักษณะครุภัณฑ์

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°