Friday, Apr 19th

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา “แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดศีรษะครูพร้อมโต๊ะบูชา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดศีรษะครูพร้อมโต๊ะบูชา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา”

lrufront

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์  ชุดศีรษะครูพร้อมโต๊ะบูชา  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด   โดยวิธีตกลงราคา”

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานพัสดุ โทร. 042-835224-8 กดต่อ 41117,41118

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°