Friday, Feb 22nd

Last update02:46:46 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา "รายงานผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด"
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

"รายงานผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด"

lrufront

"รายงานผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่ จำนวน 1 ชุด"

>>CLICK อ่านประกาศ<<
(1)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่มกัน
(2)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่มกัน
(3)ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4283-5224 - 8  ต่อ 41117 - 8 ในวันและเวลาราชการ

feeds