Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ไออุ่นรัก จากพี่ถึงน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช่วยภัยหนาว

  • PDF
DSC 0206
DSC 0188
DSC 0582
DSC 0599
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 4
  • ถัดไป

วันที่ 30-31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดโครงการ "ไออุ่นรัก จากพี่ถึงน้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ช่วยภัยหนาว" เพื่อมอบ ชุดนักเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้ากันหนาว ฯลฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ ในการช่วยเหลือสังคม เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณลักษณะบัณฑิต ด้าน จิตสาธารณะ เสียสละ ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมจำนวน 30 คน
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่สนับสนุนของบริจาค และงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

=ชมภาพกิจกรรม=
feeds