Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

กองพัฒนานักศึกษา ม.รภ.เลย จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนากีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • PDF
DSC 0020
DSC 0046
DSC 0050
DSC 0068
DSC 0083
DSC 0085
DSC 0098
DSC 0133
DSC 0139
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 9
  • ถัดไป

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดสัมมนาแนวทางการพัฒนากีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เสวนา หาแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็น ปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม ในจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในปี 2560 นี้
ในการประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกีฬาแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 40 คน ได้เข้าร่วมสัมนาฯ ดังกล่าวด้วย ในช่วงเช้า มีการฟังการบรรยาย แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและกีฬาเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 โดยได้มี ผศ. ถาวร กมุทศรี รองคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในช่วงบ่ายเป็นการ เสวนา อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคค่ำ เป็นการเยี่ยมชมสถานที่ ศูนย์กีฬา สนามกีฬา การเตรียมความพร้อม ที่จะใช้จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย...  ชมภาพกิจกรรม

feeds