Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สังกัดกองนโยบายและแผน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สังกัดกองนโยบายและแผน

tuk8floor

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  3/2560  ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  3/2560  ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  สังกัดกองนโยบายและแผน  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  โดยให้ผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรรฯ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ (สอบสัมภาษณ์)  ในวันที่  23  พฤษภาคม  2560 ณ ห้องประชุมเล็ก 1  งานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>> อ่านประกาศ <<