Thursday, Oct 18th

Last update12:03:20 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ปฏิทินเตรียมความพร้อมนักศึกษาภาคปกติ ก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
DSC 0194

ปฏิทินเตรียมความพร้อมนักศึกษาภาคปกติ ก่อนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 3-30 กรกฎาคม 2560   

ดาวน์โหลดเอกสารตารางเตรียความพร้อมก่อนเข้าเรียน     

ดาวน์โหลดเอกสารตารางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และตารางทำบัตรนักศึกษา กรอกประวัตินักศึกษาและตัวอย่างการแต่งกายชุดนักศึกษาใหม่ 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°