Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

องค์การนักศึกษาภาคปกติ จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อสรุปโครงการและงบประมาณในการจัดกิจกรรม

  • PDF
DSC 0304
DSC 0314
DSC 0316
DSC 0335
DSC 0338
DSC 0355
DSC 0362
DSC 0390
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ได้จัดประชุมองค์การนักศึกษาภาคปกติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อสรุปโครงการและงบประมาณในการจัดกิจกรรม และสรุปปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา พร้อมส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษาชุดใหม่ ที่จะเข้ามาดำเนินกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้  ในการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เชาว์ อินใย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมให้โอวาท และข้อคิดการทำงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ควบคู่กับด้านวิชาการการเรียน แก่ผู้นำนักศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนสำหรับตนเอง องค์กร และนักศึกษาในอนาคต... ชมภาพกิจกรรม
 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°