Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ และสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
DSC 0043

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น   จึงแจ้งให้นักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมปฐมนิเทศและเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่  ดังรายละเอียดกำหนดการต่อไปนี้  

ดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่  ภาคพิเศษ ศูนย์เลย

ดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่  ภาคพิเศษ ศูนย์ขอนแก่น

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°