Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย-ขอนแก่น ประจำปี 2560

  • PDF
DSC 1298
DSC 1304
DSC 1316
DSC 1324
DSC 1372
DSC 1442
DSC 1459
DSC 1522
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่าน องค์การนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์เลย ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์เลย และศูนย์ขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้งความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การศึกษา และเป็นการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุข ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมชมการแข่งขันกีฬา ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการแข่งขีนกีฬาชนิดต่างๆ อาทิ ฟุตซอลชาย วอลเล่ยบอล เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน  =ชมภาพกิจกรรม=
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°