Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ศึกษาดูงานกิจกรรมนักศึกษา

  • PDF
DSC 1799
DSC 1775
DSC 1782
DSC 1787
DSC 1820
DSC 1825
DSC 1830
DSC 1833
DSC 1836
DSC 1855
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 10
  • ถัดไป

เวลา 09.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้อนรับ คณาจารย์และผู้นำนักศึกษา คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วย ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผศ.ครรชิต ทิพรส รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมต้อนรับ และมีคณาจารย์ รองคณบดี และที่ปรึกษาคณะ สโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ  ชมภาพกิจกรรม
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°