Friday, Mar 23rd

Last update02:20:59 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

18835549 1356598407728183 3449780054180758377 n

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<