Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา ประการผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8

ประการผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยและห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8

1044812 273381286136519 1684674994 n

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานอธิการบดี ห้องรองอธฺการบดี ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

   คณะกรรมกรได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศข้างต้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้
     1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญาเมืองเลย
     2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอย โยธา
     3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังไม้วัสดุ

     ประกาศเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร