Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ

  • PDF
DSC 0245
DSC 0244
DSC 0248
DSC 0261
DSC 0303
DSC 0316
DSC 0337
DSC 0344
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้อนรับเปิดภาคเรียน

      วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ ชี้แจงแนวนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษา โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นแต่ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิ๊กชมภาพบรรยาการประชุม

คลิ๊กชมภาพการมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน