Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

รับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

  • PDF
10760 20121220p1

ตามที่มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 8 ทุน ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 2 คน มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งจึงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อทดแทนกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 2 ทุน และขอแจ้งรายละเอียดในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
ประกาศรับสมัครนักศึกษา จำนวน ทุน ๆ ละ 30,000 บาทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 20 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ สอบถามเพิ่มเติมที่ งานทุนการศึกษา โทร 0-42835 -223-8 ต่อ 41171


>>CLICK อ่านประกาศ<<
>>CLICK ดาวน์โหลดใบสมัคร<<

feeds