Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

  • PDF
tuk19

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้อง งานทุนการศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.std.lru.ac.th เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอรับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งด้สิ้นสุดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°