Sunday, Jul 22nd

Last update09:18:09 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กำหนดการให้บริการสั่งจองและวัดตัวชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

  • PDF
DSC 0367
DSC 0424
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 2
  • ถัดไป

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยให้บัณฑิตสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์ www.lru.ac.th ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน ซึ่งกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการให้บริการและวัดตัว (พร้อมชำระเงิน) ชุดครุยวิทยฐานะ

>>CLICK อ่านประกาศ<<

>>CLICK จองชุดครุยวิทยฐานะผ่านระบบออนไลน์<<

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการพิเศษ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ

โทร. 042-808-000 ต่อ 51151