Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องสุขา) งบประมาณ 150,000.- บาท

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องสุขา) งบประมาณ 150,000.- บาท

22052888 1705574156161513 825157067 n

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ (ห้องสุขา)  งบประมาณ 150,000.- บาท

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
(2) แบบสรุปราคากลาง
(2) แบบสรุปราคากลาง