Sunday, Mar 18th

Last update08:17:13 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศอบรมแกนนำนักศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -บุหรี่ ประจำปี ๒๕๖๐

  • PDF
DSC 03011111
DSC 0182
DSC 0186
DSC 0192
DSC 0210
DSC 0216
DSC 0248
DSC 0250
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

บรรยากาศอบรมแกนนำนักศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -บุหรี่ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมแกนนำนักศึกษารู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ - บุหรี่ ประจำปี ๒๕๖๐ให้กับแกนนำนักศึกษานักศึกษา จำนวน ๑๐๐ คน กิจกรรมในการอบรมในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ผศ.ครรชิต ทิพรส รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท มีคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ เยาวชนอนาคตไทย ห่างไกลปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จากนั้น ฟังบบรยายธรรมเทศนา หัวข้อ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม รู้เท่าทันปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดย พระมหาสุริยา สุนทรธมโม ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมกระบวนการ การสร้างแกนนำเพื่อขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังป้องกันเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ และคณะ จากเครื่อข่ายรณรงค์ป้องกันปัญหาจาก สสส.(สำนักงานส่วนย่อยดูแลภาคอีสานตอนบน จังหวัดขอนแก่น) ชมภาพกิจกรรม