Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศนำเสนอผลงานการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 60

  • PDF
DSC 1529
DSC 1553
DSC 1565
DSC 1569
DSC 1626
DSC 1715
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เครือข่ายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 15 สถาบัน ร่วมกันนำเสนอผลงานการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งในปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการ Show and Share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 มีคณาจารย์และนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 15 สถาบัน เข้าร่วมนำเสนอผลงานการจัดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งรับฟังบรรยายจากวิทยากร หัวข้อ บทบาทเครือข่าย นโยบายสถานศึกษา กับการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ดร.จีระวัฒน์ วีรังกร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย==ชมภาพกิจกรรม