Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40

  • PDF
peetakhon

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือผีตาโขนเกมส์”

กำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 40“ผีตาโขนเกมส์” ระหว่างวันที่ 4 – 9กุมภาพันธ์2561 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 49“ผีตาโขนเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2561ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 40

ดาวน์โหลดกำหนดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 49