Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มรภ.เลย ต้อนรับเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

  • PDF
DSC 0111
DSC 0058
DSC 0059
DSC 0060
DSC 0061
DSC 0063
DSC 0096
DSC 0121
DSC 0143
DSC 0168
DSC 0170
DSC 0192
DSC 0197
DSC 0203
DSC 0205
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 15
  • ถัดไป

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้การต้อนรับเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดเลย ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดเลย

      เวลา 09.30 น. ฯพณฯ กลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเลย จากสนามบินจังหวัดเลย มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย มาต้อนรับ โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้การต้อนรับจากสนามบินมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ขึ้นหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองของจังหวัดเลย
      ต่อมาเป็นการถ่ายภาพและมอบของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โอกาสนี้ ผศ.อารีวรรณ์ บังเกิด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มอบของที่ระลึกแก่ ฯพณฯ กลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
     จากนั่น ฯพณฯ กลิน ที เดวีส์ เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงการเดินทางมาจังหวัดเลยครั้งนี้ และกล่าวแสดงความประทับใจ และชื่นชมประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดเลย จังหวัดเลยมีศักยภาพหลากหลายด้าน มีความสัมพันธ์อาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน การมาครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลกลับไปประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยให้เป็นที่รู้จักของชาวตะวันตก เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย และที่จังหวัดเลย หลังให้สัมภาษณ์ เป็นการมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนสื่อมวลชน
      ทางคณะเอกอัครราชฑูตและผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินชมสถานที่ อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และได้เดินทางไปพบหอการค้าจังหวัดเลย และไปอำเภอเชียงคาน

ต้อนรับเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
แลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาศักยภาพจังหวัดเลย
มรภ.เลย มอบของที่ระลึกเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก
สื่อมวลชนสัมภาษณ์การมาเยือนจังหวัดเลย
เดินชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน