Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา “แสดงราคากลาง จ้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

“แสดงราคากลาง จ้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

10760 20121220p1

“แสดงราคากลาง จ้างปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า  จำนวน  1 งาน จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง”

>> อ่านรายตารางแสดงวงเงิน <<