Thursday, Feb 22nd

Last update02:07:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ มรภ.เลย นำตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ จิตอาสาเกี่ยววันพ่อ ศึกษาวัฒนธรรมข้าว

มรภ.เลย นำตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ จิตอาสาเกี่ยววันพ่อ ศึกษาวัฒนธรรมข้าว

  • PDF
DSC 1951
DSC 1962
DSC 1977
DSC 1997
DSC 2002
DSC 2012
DSC 2038
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โรงแรม แซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอภูเรือจังหวัดเลย จัดโครงการ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามเกี่ยวกับพิธีเกี่ยวข้าวของชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และเดินตามรอยพระยุคลบาทในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงแรมแซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมด้วยนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ >> พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย ผกก.สภ.ภูเรือ >>และ ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย >>พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 50 คน และประชาชนตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือจังหวัดเลย เข้าร่วม จำนวน 30 คน ร่วมโครงการ>> กิจกรรมภายในงานมีการลงแขกเกี่ยวข้าว การประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว การศึกษาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าว=ชมภาพกิจกรรม=