Sunday, Jul 22nd

Last update09:18:09 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

lrufront

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดโลหะด้วยลวดระบบซีเอ็นซี  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

>> อ่านประกาศ <<