Sunday, Apr 22nd

Last update11:28:53 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • PDF
12345

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรม ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐไต้หวัน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>>CLICK อ่านประกาศ<<