Saturday, Dec 15th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การประมูลร้านแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

  • PDF
cover-tnr-851-fb orig

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลร้านแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานกิจการพิเศษ และสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.lru.ac.th และส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดราคาของสินค้า ที่จะนำมาจำหน่ายหรือให้บริการ ส่งด้วยตนเองที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือทางจดหมายส่งมาที่ งานกิจการพิเศษ และสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (วงเล็บมุมซอง ประมูลร้านแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต) ระหว่างวันที่ 8 – 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°