Friday, Jan 18th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด

  • PDF
22365305 10209732937390332 7876439794420588894 n

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง ดังนี้
1. ห้องชุด 2 ห้องนอน (หมายเลข 305)
2. ห้องชุด 2 ห้องนอน (หมายเลข 404)
3. ห้องชุด 2 ห้องนอน (หมายเลข 904)
4. ห้องชุด 1 ห้องนอน (หมายเลข 310)
5. ห้องชุด 1 ห้องนอน (หมายเลข 207)
6. ห้องชุด 1 ห้องนอน (หมายเลข 310)
7. ห้องชุด 1 ห้องนอน (หมายเลข 407)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1) ตั้งแต่วันที่ 8 – 25 มกราคม 2561 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

>>CLICK อ่านประกาศ<<

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°