Sunday, Apr 22nd

Last update11:28:53 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์

  • PDF
26233248 1824798927616916 3898554077045299848 o
26685326 1824798577616951 3014037577466536877 o
26221121 1824798670950275 2849194675631902473 o
26232899 1824799134283562 8035369476057359905 o
26232919 1824798817616927 1600792463930138673 o
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 5
  • ถัดไป

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40  ระหว่างวันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2561 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561
       ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภักเลยได้เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันประมาณ 90 เปอร์เซนต์ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอนุมัติงบจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งนี้ 12 ล้านบาท ได้ทำการปรับปรุงสนามและสถานที่พักนักกีฬาใกล้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดการแข่งขัน  และมีความยินดีต้อนรับอาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 13 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์  ใช้ผีตาโขนเป็นสัญลักษณ์การแข่งขัน
      การจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์ ข้าราชการกลุ่มสถาบันราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2512 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ เพื่อให้อาจารย์ และข้าราชการได้พบปะพูดคุย พบปะ สังสรรค์  เพราะได้พบปะกันปีละครั้งในงานกีฬาฝึกหัดครูที่กรุงเทพมหานครเท่านั่น การจัดการแข่งขันครั้งแรกมี วิทยาลัยครูมหาสารคาม วิทยาลัยครูอุดรธานี วิทยาลัยครูอุดรธานี วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูสกลนคร ต่อมาวิทยาลัยครูแต่ละแห่งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2526 ขณะนั้นยังเป็นวิทยาลัยครูเลย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 14 ต่อจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 36 วันที่ 19 มกราคม 2548 ใช้ชื่อผีตาโขนเกมส์ และครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40
      การแข่งขันกีฬาอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแข่งขันกีฬา 14 ประเภท และกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการแข่งขัน 18 ประเภทกีฬา ใช้สนามภายในหาวิทยาลัยราชภักเลย และมีกีฬาบางประเภทที่ใช้สนามกีฬาจังหวัดเลย

คลิ๊กชมภาพการแถลงข่าว

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน