Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

  • PDF
23172478 154095698532119 4937647655237899672 n

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม และ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้เข้าฝึกซ้อมระหว่างวันที่ ๕ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย ซึ่งการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ดังนี้ อ่านรายละเอียด

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°