Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบ นโยบาย THAILOEI 4.0 และชมผลงานนักศึกษา

  • PDF
DSC 1423
DSC 1307
DSC 1331
DSC 1372
DSC 1454
DSC 1478
DSC 1483
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบนโยบาย THAILOEI 4.0 และชมผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เวลา 16.00 น. วันที่ 26 มกราคม 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เยี่ยมชมผลงานนักศึกษาคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัยต่างๆ ของนักศึกษาและอาจารย์ ณ บริเวณหน้าหอประชุมขุมทองวิไล จากนั้น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวมอบนโยบายพัฒนาจังหวัดเลย ตามนโยบาย THAILOEI 4.0 ของจังหวัดเลย แก่นักศึกษาคณาจารย์ จำนวน 700 คน โดยมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมต้อนรับภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชมภาพกิจกรรมVDO>>ชมภาพกิจกรรมภาพนิ่งfeeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°