Friday, Dec 14th

Last update11:26:40 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มรภ.เลย เปิดใหญ่ ผีตาโขนเกมส์ กีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40

  • PDF
DSC 0637
DSC 0642
DSC 0643
DSC 0651
DSC 0658
DSC 0665
DSC 0600
DSC 0601
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

ขนทัพผีตาโขน ผีขนน้ำเปิดงาน “รวมใจ สานสัมพันธ์ ชาวราชภัฏ”
     การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40 ปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีพิธีเปิดเป็นทางการวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 จัดขบวนแห่โชว์ประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดเลย การละเล่นผีตาโขน การละเล่นผีขนน้ำ โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พาเหรดนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเต็มสนามพร้อมท้าลมหนาวเมืองเลย

      ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการดาเนินการจัดการแข่งขันเป็นประเพณี ในการสืบสานความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ที่มีตานานมาอย่างยาวนาน ของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกด้านหนึ่งด้วยการใช้กีฬาเป็นสื่อกลางให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านการกีฬา เพื่อให้เกิดความสามัคคี เคารพกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้าใจเป็นนักกีฬา ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญในการจัดการแข่งขันมาโดยตลอด และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตามลาดับ
       ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “ผีตาโขนเกมส์” และผีตาโขนนั้นถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ ที่สาคัญประจาจังหวัดเลยอย่างหนึ่ง การละเล่นผีตาโขนของชาวอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นการละเล่นที่มีความแปลกและโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนไปทั่วโลก ดังนั้นจึงใช้ผีตาโขนเป็นสัญลักษณ์นาโชค (MASCOT) ในการแข่งขันร่วมด้วย และใช้คาขวัญในการจัดการแข่งขันกีฬาโดยมีคาขวัญจัดการแข่งขันว่า “รวมใจ สานสัมพันธ์ ชาวราชภัฏ” มีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเจ้าภาพ ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 9 กุมภาพันธ์ 2561  โดยใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สนามกีฬากลางจังหวัดเลย โรงยิมส์เทศบาลเมืองเลย และสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคเลย เป็นสนามในการจัดการแข่งขัน  
        การจัดการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 18 ประเภทกีฬา คือ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล เปตอง ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เทควันโด ยูโด ลีลาศ มวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น หมากกระดาน บริดจ์และครอสเวิร์ด
        การแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นนักกีฬาชาย จานวน 1,662 คน เป็นนักกีฬาหญิง จานวน 1,077 คน มีผู้ควบคุมทีม จานวน 550 คน มีกรรมการผู้ตัดสิน จานวน 210 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จานวน 3,499 คน การจัดการแข่งขันกีฬา “ผีตาโขนเกมส์” ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกคนแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเลย และชาวจังหวัดเลย

ติดตามชมภาพได้ที่ เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และ เพจ การแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์ ครั้งที่ 40

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนfeeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°