Thursday, Nov 15th

Last update02:17:21 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • PDF
12345

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0014/2561 เรื่อง การรับสมัครสอบ TOEIC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งได้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่ดำเนินการสอบ ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศเตรียมบัตรเข้าห้องสอบดังนี้ 1) กรณีเป็นอาจารย์
ทั้งนี้ศูนย์ภาษาจะประชุมชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติการเข้าสอบ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>>CLICK อ่านประกาศ<<
>>CLICK ตรวจสอบรายรายชื่อ<<

 

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°