Thursday, Jan 17th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

อธิการบดี มรภ.เลย ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมคณะโครงการผู้ว่าฯ น้อย หารือการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา

  • PDF
DSC 0103
DSC 0145
DSC 0105
DSC 0149
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 4
  • ถัดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้อนรับ นายชั้ยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และคณะโครงการผู้ว่าน้อย

       วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พีระกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะเยาวชนตามโครงการผู้ว่าน้อย พบปรึกษาหารือการพัฒนาจังหวัดเลยตามศาสตร์พระราชา และการจัดการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ให้เกิดรูปธรรม  และการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองค์มนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชมการจัดการศึกษาและการพัฒนาชุมชนโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นห่วยงานในการขับเคลื่อนการพัฒนา นำหลักวิชาการลงแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการหารือ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนfeeds