Saturday, Jan 19th

Last update12:46:23 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาพัฒนา 4 ปี บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

  • PDF
DSC 0041
DSC 0064
DSC 0047
DSC 0049
DSC 0022
DSC 0215
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรฝ่ายสนับสนุน จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลน 4 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี  

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็ฯประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  WE ARE ONE, WE ARE LRU ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579  เพื่อร่วมแนวคิดทุกภาคส่วนทั้ง นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
      โดยวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากสายสนับสนุน ร่วมกันกำหนดทิศทางและการพัฒนามหาวิทยาลยราชภัฏเลย ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

คลิกชมภาพบรรยากาศพิธีเปิด
คลิกชมภาพบรรยากาศการสร้างความเข้าใจร่วมกัน
คลิกชมภาพบรรยากาศ we are design 1
คลิกชมภาพบรรยากาศ we are design 2


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°