Friday, May 24th

Last update02:55:01 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ

  • PDF
1
02
044
033
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 4
  • ถัดไป

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกล่าวรายงาน เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-บ้านนาป่าหนาด

 

 

กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ ชุดที่ 1
กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ ชุดที่ 2
กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ ชุดที่ 3
กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ ชุดที่ 4
กิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นกิน ปั่นเที่ยว ปั่นชมวิถีไทดำ ชุดที่ 5
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°